SUKCESYWNE DOSTAWY AUTOGAZU

Data ogłoszenia: 2016-09-30 11:50
Termin składania ofert: 2016-10-17 09:30
Data zamknięcia: 2016-10-28 07:00

Numer procedury: ZP - 10/2016/DM
Ogłoszenie nr 315692 - 2016 z dnia 2016-09-30 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku przetarg nieograniczony o wartości zamówienia równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8

 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach,

89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53,

tel. 52 397 65 11, fax. 52 397 35 66, e-mail. mzkchojnice@op.pl

zaprasza do złożenia oferty na:SUKCESYWNE DOSTAWY AUTOGAZU

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Data aktualizacji:  2016-10-28
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wytworzył: Bartosz Knitter
Data wytworzenia: 2016-09-30 11:50
Opublikował: Bartosz Knitter
Data opublikowania: 2016-09-30 12:35
Ostatnia zmiana: Dodanie informacji o wyborze oferty
Data ostaniej zmiany: 2016-10-28 07:15
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1046