Oferta pracy

Stanowisko: księgowa/księgowy


Zakres obowiązków

- formalno-rachunkowa kontrola dokumentów księgowych

- dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych

- bieżąca kontrola poprawności wprowadzonych danych do systemu finansowo-księgowego

- uzgadnianie i kontrola kont rozrachunkowych

- współpraca w zamykaniu okresów sprawozdawczych: miesięcznych, kwartalnych, rocznych

 

Wymagania

- min. dwuletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

- znajomość przepisów podatkowych PIT, CIT, VAT

- dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków

- wykształcenie ekonomiczne (pref. wyższe)

 

Oferujemy

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat od 1 lipca 2022r

- możliwość rozwoju zawodowego

- świadczenia na rzecz pracowników z ZFŚS (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, pożyczki)

- wynagrodzenie od 3100 zł brutto

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV w siedzibie Spółki przy ul. Angowicka 53 w Chojnicach (Sekretariat, pokój 15)
lub na adres e-mail
: sekretariat@mzkchojnice.pl w terminie do 7 maja 2022r

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MZK Chojnice Sp. z o.o.

W PROCESACH REKRUTACJI DO PRACY

Oferta winna zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko księgowa/księgowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". Data i podpis kandydata na stanowisko księgowa/księgowy.

 INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: kierując korespondencję na adres: 89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53 lub poprzez kontakt elektroniczny na adres e-mail: iod@mzkchojnice.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzaniem  procesu rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

Wytworzył: Bartosz Knitter
Data wytworzenia: 2021-05-28 08:50
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2016-06-08 14:17
Ostatnia zmiana: Uaktualnienie danych
Data ostaniej zmiany: 2022-04-12 13:07
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 5028