Majątek

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 683 795,00 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 6031 (sześć tysięcy trzydzieści jeden) udziałów po 445 (czterysta czterdzieści pięć) złotych każdy.

Wszystkie udziały 6031 (sześć tysięcy trzydzieści jeden) obejmuje Gmina Miejska Chojnice

Wytworzył: brak danych
Data wytworzenia: 2016-06-10 12:02
Opublikował: Bartosz Knitter
Data opublikowania: 2016-06-10 12:09
Liczba wyświetleń strony: 2484