Podstawa prawna działalności

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000159987 postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ w Gdańsku  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych  (ustawa z dnia 15 września 2000r. Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)

Siedzibą spółki jest Miasto Chojnice

Czas trwania spółki jest nieograniczony

Akt założycielski - plik w formacje pdf

Wytworzył: brak danych
Data wytworzenia: 2016-06-08 12:41
Opublikował: Bartosz Knitter
Data opublikowania: 2016-06-10 11:42
Ostatnia zmiana: Aktualizacja danych
Data ostaniej zmiany: 2016-06-29 12:17
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 3186