„Dostawy części zamiennych i podzespołów do autobusów użytkowanych przez Spółkę”.

Data ogłoszenia: 2022-01-10 13:30
Termin składania ofert: 2022-01-28 10:00
Data zamknięcia: 2022-02-09 09:45

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach,

89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53,

tel. 52 397 65 11, fax. 52 397 35 66, e-mail. mzkchojnice@op.pl

zaprasza do złożenia oferty na:

„Dostawy części zamiennych i podzespołów do autobusów użytkowanych przez Spółkę”.

Dostawy będą dokonywane od 01 luty 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: mzk@mzkchojnice.pl do dnia 24.01.2022 r. do godz. 10:00.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o. o. w Chojnicach z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Ofertę stanowi wypełniona przez Wykonawcę lista.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

W pozycjach listy, w których Zamawiający podał nazwę producenta, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył części zamienne lub podzespoły tych właśnie producentów albo przedstawił certyfikat lub świadectwo producenta autobusu, potwierdzające dopuszczenie do stosowania.

Załączniki
Zaproszenie do składania ofert (ważne do 17-01-2022)
Zaproszenie do składania ofert (ważne od 18-01-2022)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (wersja elektroniczna)
Załącznik nr 1A – arkusz kalkulacyjny
Załącznik nr 1A – arkusz kalkulacyjny (wersja eletroniczna)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wersja eletroniczna)
Załącznik nr 3 - oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Załącznik nr 3 - oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (wersja eletroniczna)
Załącznik nr 4 - umowa

Data aktualizacji:  2022-01-14
Treść zapytanie z dnia 12-01-2022 i odpowiedz
Data aktualizacji:  2022-01-17
Treść zapytanie z dnia 13-01-2022 i 14-01-2022 oraz odpowiedzi
Data aktualizacji:  2022-01-18
Treść zapytanie z dnia 17-01-2022 i odpowiedz
Data aktualizacji:  2022-01-18
Treść zapytanie z dnia 18-01-2022 i odpowiedz

Data aktualizacji:  2022-02-09
Zawiadomienie o wyborze oferty

Wytworzył: Bartosz Knitter
Data wytworzenia: 2022-01-10 13:30
Opublikował: Bartosz Knitter
Data opublikowania: 2022-01-10 13:31
Ostatnia zmiana: Dodanie brakujacego załącznika 1A - wersja elektroniczna
Data ostaniej zmiany: 2022-01-10 14:09
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 479