Druk i dostawa biletów jednorazowych, karnetów 6-cio przejazdowych i biletów miesięcznych

Data ogłoszenia: 2020-05-11 10:21
Termin składania ofert: 2020-05-26 09:00
Data zamknięcia: 2020-05-27 08:40

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000 EURO

ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice, woj. Pomorskie,
tel. 52 397 65 11, faks 52 397 35 66, e-mail: mzk@mzkchojnice.pl

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Druk i dostawa biletów jednorazowych, karnetów 6-cio przejazdowych i biletów miesięcznych

 

W załączniki:
Ogłoszenie
Zapytanie cenowe -Wymagania dot. przedmiotu zamówienia - zmienione 12-05-2020
Załącznik nr 1, 1A – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy - zmienione 12-05-2020

Zapytanie - z dnia 13-05-2020r
Odpowiedz na zapytanie

Data aktualizacji:  2020-05-27
Zawiadomienie o wyborze oferty

Wytworzył: Bartosz Knitter
Data wytworzenia: 2020-05-11 10:21
Opublikował: Bartosz Knitter
Data opublikowania: 2020-05-11 10:28
Ostatnia zmiana: Zmiana ilości wzorów nominałów
Data ostaniej zmiany: 2020-05-12 08:49
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 530