Usługę druku i dostawy biletów jednorazowych, karnetów 6-cio przejazdowych i biletów miesięcznych

Data ogłoszenia: 2020-02-26 12:23
Termin składania ofert: 2020-03-11 09:00
Data zamknięcia: 2020-03-11 11:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000 EURO

ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice, woj. Pomorskie,
tel. 52 397 65 11, faks 52 397 35 66, e-mail: mzk@mzkchojnice.pl

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Usługę druku i dostawy biletów jednorazowych, karnetów 6-cio przejazdowych i biletów miesięcznych

 

W załączniki:
Ogłoszenie
Zapytanie cenowe -Wymagania dot. przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1, 1A – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Data aktualizacji:  2020-03-11
Zawiadomienie o unieważnienie postępowaniu

Wytworzył: Bartosz Knitter
Data wytworzenia: 2020-02-26 12:23
Opublikował: Bartosz Knitter
Data opublikowania: 2020-02-26 12:34
Ostatnia zmiana: Zawiadominie o unieważnieniu postępowania
Data ostaniej zmiany: 2020-03-11 10:14
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 568