Wykonanie utwardzenia placu manewrowego oraz wymiana bramy wjazdowej na zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach.

Data ogłoszenia: 2019-09-17 14:19
Termin składania ofert: 2019-09-27 09:00
Data zamknięcia: 2019-09-30 12:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000 EURO

ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice, woj. Pomorskie,
tel. 52 397 65 11, faks 52 397 35 66, e-mail: mzkchojnice@op.pl

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Wykonanie utwardzenia placu manewrowego oraz wymiana bramy wjazdowej na zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach.

Załączniki

Ogłoszenie
Zapytanie cenowe
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Wzór umowy - załącznik nr 2
Oświadczenie wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków - załącznik nr 3
 

Data aktualizacji:  2019-09-30
Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Wytworzył: Dariusz Sawicki
Data wytworzenia: 2019-09-23 12:19
Opublikował: Bartosz Knitter
Data opublikowania: 2019-09-23 12:30
Ostatnia zmiana: Zawiadomienie o wyborze oferty
Data ostaniej zmiany: 2019-09-30 12:27
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 585