Usługa druku i dostawy biletów jednorazowych, karnetów, 6-cio przejazdowych i biletów miesięcznych

Data ogłoszenia: 2017-11-21 07:57
Termin składania ofert: 2017-12-04 10:00
Data zamknięcia: 2017-12-05 09:30

Znak sprawy: ZP – 11/NE/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dot. postępowania realizację zamówienia do 30 000 euro nieobjętego reżimem ustawy Pzp - realizowanego na podstawie Regulaminu wewnętrzego MZK Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice, woj. Pomorskie,
tel. 52 397 65 11, faks 52 397 35 66, e-mail: mzk@mzkchojnice.pl
 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Usługa druku i dostawy biletów jednorazowych, karnetów, 6-cio przejazdowych i biletów miesięcznych

Załączniki

Zapytanie ofertowe
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Data aktualizacji:  2017-12-05
Zawiadomienie o wyborze oferty

Wytworzył: Bartosz Knitter
Data wytworzenia: 2017-11-21 07:57
Opublikował: Bartosz Knitter
Data opublikowania: 2017-11-21 08:09
Ostatnia zmiana: Zawiadomienie o wyborze oferty
Data ostaniej zmiany: 2017-12-05 09:31
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1005