SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W CHOJNICACH

Data ogłoszenia: 2017-10-25 10:06
Termin składania ofert: 2017-12-04 09:00
Data zamknięcia: 2017-12-08 11:30

Numer procedury: ZP - 10/2017/DM
Ogłoszenie nr 424159-2017-PL z dnia 2017-10-25 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej powyżej progu ustalonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz 2164 z późn. zm)

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach,

89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53,

tel. 52 397 65 11, fax. 52 397 35 66, e-mail. mzkchojnice@op.pl

zaprasza do złożenia oferty na:

SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W CHOJNICACH
 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1A
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Data aktualizacji:  2017-11-17
Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w związku z zapytaniem oferowym
Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w związku z zapytaniem oferowym
Data aktualizacji:  2017-12-04
Protokół z otwarcia ofert
Data aktualizacji:  2017-12-08
Zawiadomienie o wyborze oferty

Wytworzył: Dariusz Sawicki
Data wytworzenia: 2017-10-25 10:06
Opublikował: Bartosz Knitter
Data opublikowania: 2017-10-25 12:33
Ostatnia zmiana: Dodanie aktywnego załącznika nr 7
Data ostaniej zmiany: 2017-10-25 13:11
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1074