Rejestr zmian strony

SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W CHOJNICACH

2021-11-23 08:17 - Błędna data w nazwie aktualizacji - zmienił: Bartosz Knitter
2021-10-13 13:29 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zmienił: Bartosz Knitter
2021-10-07 10:23 - inforamcja z sesji otwarcia ofert - zmienił: Bartosz Knitter
2021-10-06 14:28 - Inforamcja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - zmienił: Bartosz Knitter
2021-09-22 14:33 - Dodanie odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ i załączników - zmienił: Bartosz Knitter
2021-09-09 13:42 - Dodanie brakującego załącznika nr 1 - zmienił: Bartosz Knitter
2021-09-07 13:37 - Załącznik A do Oferty, wersja elektroniczna - nieprawidłowy foramt pliku. Zamiana na doc - zmienił: Bartosz Knitter