Oferta pracyMiejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach

ogłasza nabór na stanowisko:

mechanika pojazdów samochodowych,

lub

elektromechanika pojazdów samochodowych

 

 

Od kandydatów oczekujemy:

- wykształcenie zawodowe

Firma oferuje:

- pracę w stabilnej firmie

- odpowiednie warunki pracy

- wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska

- pakiet niezbędnych szkoleń

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@mzkchojnice.pl bądź dostarczenie do siedziby Spółki: MZK sp. z o.o., ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w treści klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (w przypadku umieszczenia zdjęcia w CV) zawartych w ofercie pracy do realizacji procesów rekrutacyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE i przepisami ustawy o ochronie danych osobowych”.

Uwagi i pouczenia

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: kierując korespondencję na adres: 89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53 lub poprzez kontakt elektroniczny na adres e-mail: iod@mzkchojnice.pl

1. Dostęp do Pana/Pani danych mają tylko osoby upoważnione do ich przetwarzania na podstawie udzielonych upoważnień.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzaniem procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesów rekrutacyjnych.

4. Posiada Pana/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z rekrutacją.

 

Wytworzył: Bartosz Knitter
Data wytworzenia: 2019-07-12 12:00
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2016-06-08 14:17
Ostatnia zmiana: Publikacja ogłoszenia ogłasza na stanowisko: mechanika pojazdów samochodowych lub elektromechanika pojazdów samochodowych
Data ostaniej zmiany: 2019-07-16 12:13
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 2427